Thông báo tuyển sinh hệ Tiến sĩ 2020 đợt 2 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2020


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009.

Trường đào tạo theo tiến trình Bologna của châu Âu với mô hình LMD: Đại học (3 năm, 180 tín chỉ) - Thạc sĩ (2 năm, 120 tín chỉ) - Tiến sĩ (3 năm). Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng với triết lí: nhà khoa học là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Các nghiên cứu sinh được đào tạo để có khả năng nghiên cứu và sáng tạo ra các giá trị mới phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

Chương trình đào tạo do các nhà khoa học Việt Nam và Pháp xây dựng từ nhu cầu phát triển của xã hội và của chính cộng đồng khoa học trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại Trường ĐHKHCNHN. Điều này cho phép các nghiên cứu sinh có điều kiện học tập nghiên cứu trong môi trường chuẩn quốc tế, từ đó có sự chuẩn bị kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai. Khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ có giá trị học thuật được quốc tế công nhận. Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao-tien-si/
 

1. Ngành đào tạo
 
 • Công nghệ Sinh học nông, y, dược
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
 • Nước - Môi trường - Hải dương học
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Năng lượng
 • Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng
Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại đây.

2. Thời gian đào tạo:


Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được tổ chức theo hình thức đào tạo chính quy. Thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng Cử nhân.

 

3. Điều kiện dự tuyển
 
 • Ứng viên có bằng Thạc sĩ hệ chính quy đúng chuyên ngành hoặc thuộc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển; hoặc ứng viên có bằng Cử nhân hệ chính quy loại giỏi trở lên đúng ngành hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo dự tuyển.
 • Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 • Có trình độ tiếng Anh đủ để tiến hành đề tài nghiên cứu và tham gia vào các nhóm nghiên cứu/ phòng thí nghiệm quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đề cương nghiên cứu được cán bộ hướng dẫn đồng ý (theo mẫu).

4. Điều kiện về cán bộ hướng dẫn

- Mỗi ứng viên được đề xuất tối đa hai cán bộ hướng dẫn:
 • Một cán bộ hướng dẫn bắt buộc phải là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHKHCNHN, hoặc là giảng viên người Pháp đang giảng dạy hoặc làm việc tại một trong các phòng thí nghiệm của Trường hoặc phòng thí nghiệm liên kết với Trường tại Việt Nam.
 • Cán bộ hướng dẫn còn lại là một nhà khoa học đang làm việc tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở nước ngoài hoặc Việt Nam.
- Yêu cầu về cán bộ hướng dẫn: Có học vị Tiến sĩ trở lên và ít nhất 3 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ; đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; là tác giả chính tối thiểu 1 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters, hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus – Elsevier, hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 2 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 2 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

5. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí


Trường ĐHKHCNHN có các loại học bổng cho nghiên cứu sinh (NCS) mới nhập học và đang theo học tại Trường như sau:

 • Học bổng Khuyến khích học tập dành cho các NCS có thành tích học tập xuất sắc đã nhập học vào trường: Loại DS-A1: 15.000.000 VNĐ; Loại DS-A2: 10.000.000 VNĐ; Loại DS-A3: 5.000.000 VNĐ.
 • Học bổng Tiếp nối dành cho các NCS đã tốt nghiệp chương trình cử nhân/thạc sĩ của Trường và theo học tiếp tại Trường: 5.000.000 VNĐ.
 • Học bổng Tăng cường năng lực dành cho cán bộ của Trường ĐHKHCNHN, các viện nghiên cứu, các trung tâm của Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị đối tác có thỏa thuận hợp tác với Trường: Mức CS1: 20.000.000 VNĐ (dành cho cán bộ của Trường ĐHKHCNHN); Mức CS2: 10.000.000 VNĐ.

Hội đồng xét học bổng của Trường ĐHKHCNHN quyết định danh sách NCS được nhận học bổng theo Quy định về học bổng cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường.

Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ: https://usth.edu.vn/vi/sinh-vien/hoc-bong-va-ho-tro-sinh-hoat-phi/   


6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển


Hồ sơ đăng ký dự tuyển (bằng Tiếng Anh) gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
 2. Bản sao hợp lệ các văn bằng, bảng điểm chương trình Cử nhân và Thạc sĩ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo giải thích về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài.*
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
 4. Thư trình bày nguyện vọng của người dự tuyển.
 5. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên.
 6. Xác nhận thời gian công tác của cơ quan/đơn vị nơi ứng viên đang làm việc (theo mẫu).
 7. Lý lịch khoa học và thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của cán bộ hướng dẫn và đồng hướng dẫn (theo mẫu).
 8. Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học đã làm việc cùng ứng viên ít nhất 6 tháng (theo mẫu).
 9. Đề cương nghiên cứu viết bằng tiếng Anh (tối đa 10 trang A4) (theo mẫu).
 10. Danh mục đầy đủ và bản sao các bài báo, công bố khoa học trong các tạp chí trong nước, quốc tế (nếu có).
 11. Bản sao bằng khen, giải thưởng (nếu có).

Phiếu đăng ký dự tuyển và các biểu mẫu có thể tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/tuyen-sinh/He-tien-si/
 

* Ứng viên chưa có Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm Thạc sĩ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang Tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

Tai đơn đăng ký

7. Kế hoạch tuyển sinh Đợt II năm 2020
 

Nộp hồ sơ

Từ 13/07/2020 đến 31/08/2020

Sơ tuyển hồ sơ

Tháng 9/2020

Hội đồng phỏng vấn tuyển sinh

Tháng 9/2020

Thông báo kết quả và nhập học

Tháng 10/2020


8. Học phí và phí đăng ký dự tuyển
 
 • Lệ phí đăng kí dự tuyển (đóng khi nộp hồ sơ ứng viên và không được hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ ứng viên.
 • Học phí được đóng theo học kì theo quy định của Trường.

9. Cách thức nộp hồ sơ


Ứng viên nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng Tiếng Anh gồm các giấy tờ nêu trên cho Trường ĐHKHCNHN tại địa chỉ sau:

Phòng Quản lý đào tạo

Phòng 102, Toà nhà Trường ĐHKHCNHN

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3791 7748

 

Toàn bộ giấy tờ phải đựng trong 01 túi hồ sơ phù hợp. Trên bìa hồ sơ cần ghi rõ:

1. Họ và tên ứng viên

2. Số điện thoại cố định/di động và địa chỉ email

3. Chuyên ngành dự tuyển

Đồng thời với việc gửi bản cứng, ứng viên cần scan bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển thành file định dạng PDF với dung lượng không quá 6MB (có thể zip), gửi bằng thư điện tử đến cả 2 địa chỉ e-mail sau: pham-thi-minh.hien@usth.edu.vn (Chị Phạm Thị Minh Hiền)daa@usth.edu.vn với tiêu đề: Admission.PhD <Tên chuyên ngành> <Tên ứng viên>. Ứng viên có thể liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo tại số điện thoại +84 24 3791 7748 để được tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Tải thông báo tuyển sinh bản cứng tại đây.


Chia sẻ: