USTH tuyển sinh đại học đợt 3 năm 2024

Những

Con Số

Nổi bật

Tìm hiểu thêm

pichv2

97%

Sinh viên có việc làm hoặc học tiếp lên
pichv1

84%

Giảng viên trình độ tiến sĩ
pichv3

20

quốc gia sinh viên thực tập và làm việc
pic4hv

30

Trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp hỗ trợ
Liên minh hỗ trợ USTH
Đối tác

Đăng ký tư vấn