LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chặng đường học tập và rèn luyện của tân sinh viên tại USTH.

Tìm hiểu thêm 

Những

Con Số

Nổi bật

Tìm hiểu thêm

pichv2

97%

Sinh viên có việc làm hoặc học tiếp lên
pichv1

90%

Giảng viên trình độ tiến sĩ
pichv3

60%

Sinh viên thực tập nước ngoài
pic4hv

30

Trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp hỗ trợ
Liên minh hỗ trợ USTH
Đối tác