Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông thường sau khi kết thúc năm học thứ nhất, sinh viên USTH sẽ tham gia chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh

Triết học

Triết học

Tại USTH, Triết học là môn học điều kiện duy nhất được giảng dạy bằng tiếng Việt. Triết học đóng vai trò quan trọng

Chương trình tiếng Anh khoa học

Chương trình tiếng Anh khoa học

Mục đích chính của khóa học nhằm giúp sinh viên có thể làm quen với các thuật ngữ khoa học bằng tiếng Anh. Chương trình

Chương trình đại cương

Chương trình đại cương

Bằng việc áp dụng một chương trình học tiên tiến, chương trình đại cương tại USTH trang bị cho sinh viên kiến thức khoa

Chương trình Khoa học quản lý

Chương trình Khoa học quản lý

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên/học viên những kiến thức, công cụ và kỹ năng cần thiết trong giai đoạn chuyển

Đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học quản lý cho sinh viên B2 năm học 2022-2023

Đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học quản lý cho sinh viên B2 năm học 2022-2023

Khoa Đào tạo Đại cương thông báo thời gian đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học quản lý cho sinh viên B2 năm học

Đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học Quản lý cho sinh viên B3 năm học 2022-2023

Đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học Quản lý cho sinh viên B3 năm học 2022-2023

Khoa Đào tạo Đại cương thông báo thời gian đăng ký khóa học tự chọn môn Khoa học quản lý cho sinh viên B3 năm học

Kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Cử nhân năm 2022

Kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Cử nhân năm 2022

Thực hiện theo Thông báo số 81 ngày 27/7/2022 của Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô

Liên minh hỗ trợ USTH
Đối tác

Đăng ký tư vấn