Sinh viên nói gì về khoa

Đoàn Tiến Tài

5 năm gắn bó với USTH (3 năm hệ Đại học và 2 năm hệ Thạc sĩ) là bước đệm vô cùng quan trọng giúp mình nhận được học bổng này. Một trong những kỹ năng mình được rèn luyện nhiều nhất là khả năng suy nghĩ đọc lập và ý thức tự học cao. Việc tự học, tự đọc, tự nghiên cứu đóng vai trò nòng cốt giúp mình nắm chắc kiến thức căn bản cũng như mở rộng, nhất là trong ngành ICT, nơi mà sự thay đổi diễn ra từng ngày, từng giờ. Nhờ đó, mình hoàn toàn tự tin khi nộp hồ sơ hay trong các buổi phỏng vấn học bổng.

Đoàn Tiến Tài

Cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đối tác

Đăng ký tư vấn