Tiêu chí tuyển sinh


 ĐỐI TƯỢNG

 Công dân Việt Nam và người nước ngoài, đã tốt nghiệp đại học từ năm 2019 trở về trước.

 HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHÍ TUYỂN SINH

  • Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn
  • Tiêu chí tuyển sinh:
  • Tốt nghiệp đại học;
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập;

 


Chia sẻ: