Tiêu chí tuyển sinh


Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.
  • Có đủ khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập.

Hình thức tuyển sinh:
Xét hồ sơ và phỏng vấn.

 

Chia sẻ: