Liên Hệ


Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh như thủ tục, tiêu chí, chỉ tiêu,.... có thể tham khảo tại website của trường hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ:
 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 102, Nhà A21, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06


Chia sẻ: