Lịch Tuyển Sinh


LỊCH TUYỂN SINH

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Phỏng vấn

1

Từ Tháng 3 - Tháng 4/2018

Tháng 5/2018

2

Từ Tháng 5 - Tháng 6/2018

Tháng 7/2018

3

Từ Tháng 7 - Tháng 8/2018

Tháng 9/2018

(Lịch chi tiết sẽ được cập nhật trên website)


Chia sẻ: