Lịch Tuyển Sinh


Đợt

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Phỏng vấn tuyển sinh

1

15/3/2020 – 29/4/2020

Tháng 5/2020

2

01/6/2020 – 15/8/2020

Tháng 9/2020

(Lịch chi tiết sẽ được cập nhật trên website www.usth.edu.vn)

Chia sẻ: