Lịch Tuyển Sinh


Đợt

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Phỏng vấn

1

02/5/2019 – 29/5/2019

Tháng 6/2019

2

15/7/2019 – 15/8/2019

Tháng 9/2019

(Lịch chi tiết sẽ được cập nhật trên website)


Chia sẻ: