Học phí


CÁC KHOẢN PHÍ
  • Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đồng/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp.
  • Học phí:

Học phí/năm học 2018-2019

Chương trình

Sinh viên Việt Nam

Sinh viên quốc tế

Tính toán tài chính định lượng (QCF)

57.000.000 VND(tương đương 2,500USD)

91,500.000 VND(tương đương 4,000USD)

Các chương trình còn lại

46.000.000 VND(tương đương 2,000USD)

91,500.000 VND(tương đương 4,000USD)

- Học phí thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm)
- Mức học phí hàng năm có thể tăng không quá 10%, dựa theo quyết định của hội đồng trường.


Chia sẻ: