Học phí


Học phí và lệ phí tuyển sinh
  • Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp.
  • Học phí:  

Học phí năm học 2020-2021

Chương trình

Sinh viên Việt Nam

Sinh viên quốc tế

Các chương trình trừ  chương trình Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế

46.600.000 đồng

(tương đương 2.000 USD)

93.200.000 đồng

(tương đương 4.000 USD)

Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế

175.500.000 đồng

(tương đương 7.500 USD)

175.500.000 đồng

(tương đương 7.500 USD)

Học phí thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm).


Chia sẻ: