Học phí


CÁC KHOẢN PHÍ
  • Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp.
  • Học phí:

 

Học phí/năm học 2019-2020

Chương trình

Sinh viên Việt Nam

Sinh viên quốc tế

Các chương trình

trừ hai chương trình đặc biệt ở dưới

 

46.800.000 VND

(tương đương 2.000USD)

 

93.600.000 VND

(tương đương 4.000USD)

Tính toán tài chính định lượng (QCF)

58.500.000 VND

(tương đương 2.500USD)

93.600.000 VND

(tương đương 4.000USD)

Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế

175.500.000 VND

(tương đương 7.500USD)

175.500.000 VND

(tương đương 7.500USD)

- Học phí thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm)


Chia sẻ: