Liên Hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Phòng 102 – Tầng 1, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0247 772 7748 
Email: [email protected]

Chia sẻ: