Liên Hệ


Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh như thủ tục, tiêu chí, chỉ tiêu,.... có thể tham khảo tại website của trường hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ:

Logo moi 2

PHÒNG TUYỂN SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Địa chỉ:       Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                    18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
+84 - 24 - 37 91 77 48
Hotline:      +84 - 8 - 88 55 77 48
Email:         [email protected]
Website:     http://www.usth.edu.vn


Chia sẻ: