Lịch Tuyển Sinh


LỊCH TUYỂN SINH 

  • Tuyển sinh trực tiếp: 
  • Tuyển sinh trực tiếp****: 
 

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ

Phỏng vấn

1

03/01/2018 – 19/01/2018

27 – 28/01/2018

2

01/03/2018 – 16/03/2018

31/03/2018 - 01/4/2018

3 02/05/2018 - 16/05/2018 26/05/2018 - 27/05/2018

4

01/07/2018 – 31/07/2018

09/08/2018 – 10/08/2018

  • Tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ GDĐT: theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý:

**** Ngành Kỹ thuật Hàng không chỉ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tiếp với USTH và tổ chức tại 2 địa điểm Hà Nội (Đợt 1 và 2) và TPHCM (Đợt 2). Nhà trường xem xét mở thêm các đợt tuyển sinh nếu cần thiết và ưu tiên giữ chỗ cho các ứng viên trúng tuyển theo thứ tự nộp hồ sơ và phỏng vấn

  • Tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ GDĐT: theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý:

  • Ngành Kỹ thuật Hàng không chỉ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tiếp với trường ĐHKHCNHN và tổ chức tại 2 địa điểm Hà Nội (Đợt 1 và 2) và TPHCM (Đợt 2)
  • Nhà trường xem xét mở thêm các đợt tuyển sinh nếu cần thiết và ưu tiên giữ chỗ cho các ứng viên trúng tuyển theo thứ tự nộp hồ sơ và phỏng vấn

Chia sẻ: