Lịch Tuyển Sinh


LỊCH TUYỂN SINH
  • Tuyển sinh trực tiếp
 

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ

Phỏng vấn

1

02/01/2020 - 21/01/2020

15&16/02/2020

2

02/03/2020-15/04/2020

18&19/04/2020(Dự kiến)

3

11/05/2020-22/05/2020

06&07/06/2020

4

07/2020**

08/2020

 

 
  • Tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ GD&ĐT: theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

**Thời gian nhận hồ sơ đợt 4 sẽ điều chỉnh theo lịch công bố kết quả thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT.


Chia sẻ: