Học phí


 CÁC KHOẢN PHÍ VÀ HỌC PHÍ 
  • Phí dịch vụ tuyển sinh: 500.000 đồng/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp.
  • Học phí

 

Ngành

Học phí/năm học 2021-2022

Sinh viên Việt Nam

Sinh viên quốc tế

Ngành
Kỹ thuật Hàng không

97.860.000 VNĐ
(tương đương 4200 USD)

140.500.000 VNĐ
(tương đương 6000 USD)

Các ngành khác

46.600.000 VNĐ
(tương đương 2000 USD)

69.900.000 VNĐ
(tương đương 3000 USD)

Học phí thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm).


Chia sẻ: