Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp, USTH) công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 với hai hình thức tuyển sinh: 1. Tuyển sinh trực tiếp thông qua xét học bạ và phỏng vấn; 2. xét nguyện vọng qua hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Chia sẻ: