USTH thông báo về việc chuyển đổi hình thức dạy học do dịch Covid-19

Chủ nhật - 31/01/2021 04:29

USTH thông báo về việc chuyển đổi hình thức giảng dạy do dịch Covid-19 kể từ ngày 01/02/2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)  thông báo việc chuyển đổi hình thức giảng dạy tại Trường từ ngày 01/02/2021 như sau:

1. Triển khai đào tạo trực tuyến cho các lớp lý thuyết & bài tập cho các chương trình đào tạo Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ 
2. Lớp thực hành tại phòng thí nghiệm vẫn diễn ra theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-ĐHKHCN ngày 12/08/2019 và Quyết định số 501/QĐ-ĐHKHCN ngày 20/09/2020
3. Đối với các kỳ thi chưa đc tổ chức, các Khoa chuyên môn sẽ chủ động sắp xếp và thông báo cho sinh viên

Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi hình thức dạy học theo Quy trình tổ chức dạy học trực tuyến trong Thông báo số 67/TB-ĐHKHCN ngày 09/03/2020 và đảm bảo chất lượng giảng dạy theo Quyết định số 586/QĐ-ĐHKHCN ngày 28/10/2020.

Đề nghị các đơn vị liên quan chủ động cập nhật các văn bản thông báo của Trường, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
TB26

Chia sẻ: