USTH thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần lễ định hướng - Orientation Week” dành cho tân sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ hai - 05/10/2020 14:54

“Tuần lễ định hướng - Orientation Week” là hoạt động thường niên dành cho tân sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) với mục đích giúp các tân sinh viên nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Khi tham gia chương trình, tân sinh viên sẽ được cung cấp những thông tin tổng quát về môi trường học tâp, quy chế đào tạo, thông tin học bổng, quy định pháp luật về an ninh và an toàn giao thông cũng như các hoạt động ngoại khóa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các CLB của USTH.

Năm học 2020 - 2021, USTH sẽ tổ chức "Tuần lễ định hướng - Orientation Week" gồm 3 sự kiện chính: “Ngày hội nhập - Integration Day”, “Đăng ký thông tin sinh viên - Information Session” và “Chào Tân sinh viên - Newbie Festival”.

Nhà trường xin thông báo và đề nghị Tân sinh viên niên khóa 2020 - 2021 đến tham dự chương trình với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 15 - 16/10/2020.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 8 và khuôn viên tòa nhà A21 USTH.
- Agenda chương trình: xem tại ĐÂY.

Lưu ý: Đây là chương trình bắt buộc dành cho Tân sinh viên, Nhà trường sẽ điểm danh. Sinh viên không tham dự sẽ chịu các hình thức xử lý theo quy định của Trường.

Bên cạnh đó, các tân sinh viên cần nắm được những thông tin sau:

1. Ngày 13/10/2020: USTH tổ chức Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh lần 2. 
Thông tin chi tiết xem tại:
https://usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/Ngoai-ngu/bai-kiem-tra-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-lan-2-he-dai-hoc-nam-2020-162.html

2. Ngày 19/10/2020: Sinh viên khóa 11 sẽ bắt đầu học chính thức. 

3. Thời khóa biểu có thể xem trên website:
- Hệ 4 năm:
https://usth.edu.vn/en/timetable/bachelor-1/bachelor-1-of-four-year-program-54.html

- Hệ 3 năm:
https://usth.edu.vn/en/timetable/bachelor-1/bachelor-1-of-three-year-program-13.html

Chia sẻ: