USTH nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021

Thứ sáu - 24/12/2021 06:17

Ngày 24/12/2021, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã vinh dự nhận Bằng khen và Cờ thi đua từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. 


Theo Quyết định số 2297/QĐ-VHL ngày 17/12/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc khen thưởng các đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2021, USTH vinh dự là 1 trong 30 đơn vị nhận được danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

USTH nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021
USTH nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021

Phòng Kế toán - Tài chính của Trường đã vinh dự nhận được Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất năm 2021 (Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-VHL ngày 17/12/2021).

Phòng Kế toán - Tài chính (USTH) nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất năm 2021.
Phòng Kế toán - Tài chính (USTH) nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên USTH tự hào nằm trong danh sách các đơn vị được trao danh hiệu “Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2021, theo Quyết định số 2299/QĐ-VHL ngày 17/12/2021.

USTH lần đầu tiên nhận danh hiệu “Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”
USTH lần đầu tiên nhận danh hiệu “Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Cũng tại Hội nghị, PGS. TS. Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày kết quả hoạt động và các thành tựu nổi bật trong năm 2021 của USTH.

USTH ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế về nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật. Về nghiên cứu, Trường đã có 1.44 công bố khoa học thuộc danh mục SCI-E/giảng viên/năm, tiệm cận năng lực công bố quốc tế của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Về công tác đào tạo, năm 2021, số lượng sinh viên nhập học các hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường tăng mạnh so với năm 2020. Đặc biệt, ngay trong năm tuyển sinh đầu tiên, hai ngành đào tạo mới mở (Khoa học dữ liệu và Kỹ thuật ô tô) đã vượt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra. 

Những thành tích xuất sắc này là kết quả của quá trình phấn đấu, sự cố gắng không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

Việc tập thể cũng như đơn vị trực thuộc USTH nhận được Bằng khen, Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc, đồng thời là động lực to lớn để USTH tiếp tục phấn đấu về mọi mặt trong công tác và phong trào thi đua, tiến tới đạt được Bằng khen cấp Chính phủ, Nhà nước trong các giai đoạn phát triển sắp tới.


Chia sẻ: