USTH công bố danh sách thí sinh tuyển thẳng đợt 3 năm 2020

Thứ hai - 08/06/2020 18:01

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) công bố danh sách các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đợt tuyển sinh trực tiếp thứ 3 năm 2020. 

Những thí sinh này sẽ được miễn tham gia buổi phỏng vấn diễn ra vào ngày 14/6/2020. 

Thông báo tuyển thẳng sẽ được phòng Quản lý đào tạo gửi tới từng thí sinh trong thời gian sớm nhất qua thư điện tử, tới hòm thư thí sinh để lại trong đơn đăng ký ứng tuyển. 

Xin chúc mừng các bạn! 
 
 

Chia sẻ: