Thông báo về thời gian tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung đợt 1 và xét chuyển ngành cho sinh viên đại học chính quy năm 2022

Thứ tư - 09/02/2022 02:38

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung đợt 1 và xét chuyển ngành cho sinh viên đại học chính quy năm 2022.
 
Tải đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung tại ĐÂY 
 

Chia sẻ: