Thông báo học bổng chương trình thạc sĩ Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế khóa 2021-2023

Chủ nhật - 28/03/2021 23:41

Những học viên xuất sắc trúng tuyển chương trình thạc sĩ Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế tại USTH sẽ có cơ hội nhận được học bổng trị giá 8.000 Euros cho 2 kỳ học tại trường hàng không dân dụng Pháp ENAC. Học bổng sẽ do tập đoàn Airbus tài trợ. 

Số tiền học bổng sẽ được chi trả thông qua Quỹ ENAC và trừ trực tiếp vào học phí đóng tại ENAC. 

Thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển học bổng, xin vui lòng xem bên dưới: 


Chia sẻ: