Chính sách học bổng cho thí sinh trúng tuyển đại học năm học 2021 - 2022

Chủ nhật - 06/06/2021 23:12

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) áp dụng chính sách học bổng đặc biệt với quỹ học bổng dự kiến hơn 6 tỷ đồng dành cho các thí sinh trúng tuyển các chương trình đại học có kết quả học tập xuất sắc. 

1. ĐỐI TƯỢNG XÉT HỌC BỔNG

Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Trường trong năm học 2021-2022

2. TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

- Đối với thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, hoặc kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia Intel ViSEF:

 

Đối tượng

Mức HB

 

Giá trị học bổng

 

Ghi chú

 

Đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia/đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế hoặc khu vực

 

Toàn phần

Miễn 100% học phí toàn khóa học chương trình hệ Cử nhân 3 năm/4 năm

Để nhận học bổng cho năm học tiếp theo, sinh viên phải được xét lên lớp và

đạt điểm GPA ≥ 14/20 của năm học liền trước.

Đạt giải Nhất chung cuộc trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia Intel ViSEF.

A1

45.000.000đ/năm học

Học bổng cấp cho năm học đầu tiên.

Đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

A2

30.000.000đ/năm học

-  Học bổng cấp cho toàn khóa học theo thời gian đào tạo chính thức.

- Để nhận học bổng cho năm học tiếp theo, sinh viên phải được xét lên lớp và đạt điểm GPA ≥ 13/20 của năm học liền trước.

Đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

A3

20.000.000đ/năm học

Đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

A4

10.000.000đ/năm học

 

- Đối với các thí sinh khác, USTH cũng có chính sách học bổng đa dạng với các mức học bổng tương ứng từ 10 triệu đồng tới 45 triệu đồng được xét dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Điểm trung bình của 5 môn khoa học tự nhiên của 3 năm THPT (từ 8,8/10)
  • Các thành tích, giải thưởng các môn khoa học tự nhiên từ cấp tỉnh, thành phố trở lên (nếu có).

Lưu ý:

  • Thí sinh trúng tuyển và ghi danh vào Trường trước kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được ƯU TIÊN cộng điểm trong điểm xét học bổng.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng xét học bổng sẽ quyết định tiêu chí cho từng mức học bổng. Học bổng được xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết về chính sách học bổng và cách thức nộp hồ sơ, xin vui lòng xem tại ĐÂY


Chia sẻ: