Chính sách học bổng cho học viên trúng tuyển thạc sĩ năm học 2021-2022

Thứ hai - 07/06/2021 00:43

Năm học 2021-2022, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) áp dụng nhiều chương trình học bổng hấp dẫn dành cho thí sinh trúng tuyển các chương trình thạc sĩ có thành tích học tập xuất sắc.  

1. ĐỐI TƯỢNG XÉT HỌC BỔNG

- Thí sinh Việt Nam và quốc tế trúng tuyển và nhập học chương trình thạc sĩ của Trường.

chinh sach hoc bong

 2. TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

- Đối với sinh viên Việt Nam theo học chương trình thạc sĩ tại USTH:

Nhà trường có các mức học bổng khác nhau từ 10 triệu đồng đến 45 triệu đồng/năm học dành cho học viên trúng tuyển và nhập học có thành tích học tập xuất sắc dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Kết quả học tập ở bậc Đại học GPA ≥ 15/20 hoặc tương đương
  • Các thành tích, giải thưởng khác (nếu có)

Căn cứ thực tế, Hội đồng xét học bổng quyết định tiêu chí cho từng mức học bổng. Học bổng được xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Đặc biệt, đối với sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học của USTH theo học tiếp chương trình thạc sĩ của Trường sẽ có cơ hội nhận các mức học bổng hấp dẫn có thể lên tới 96% học phí một năm học, cụ thể như sau: 
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc loại giỏi: Học bổng 45.000.000 đ/năm học
  • Tốt nghiệp loại khá: Học bổng 30.000.000 đ/năm học
  • Tốt nghiệp: Học bổng 20.000.000 đ/năm học

Học bổng cấp cho toàn khóa học theo thời gian đào tạo chính thức. Để nhận học bổng cho năm học tiếp theo, học viên phải được xét lên lớp.

- Đối với sinh viên quốc tế, Nhà trường cũng dành tặng các suất học bổng từ 20 triệu đồng tới 40 triệu đồng cho các học viên có kết quả học tập ở bậc Đại học GPA ≥ 12/20 hoặc tương đương.

- Đối với cán bộ các Viện nghiên cứu, trung tâm trực thuộc Viện Hàn Lâm KHCNVN có hợp đồng làm việc từ 1 năm trở lên và quyết định cử đi học của cơ quan quản lý: Học bổng 20.000.000đ/năm học 

Học bổng cấp cho toàn khóa học theo thời gian đào tạo chính thức. Để nhận học bổng cho năm học tiếp theo, học viên phải được xét lên lớp.

Thông tin chi tiết về chính sách học bổng của trường, xin vui lòng xem tại ĐÂY


Chia sẻ: