Bình chọn logo mới của USTH

Thứ hai - 23/12/2019 14:36

Để tăng cường sự nhận biết của công chúng với thương hiệu USTH và để lan tỏa tốt hơn những giá trị cốt lõi, đặc trưng riêng của Trường, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Marketing và Truyền thông đã và đang tiến hành khai dự án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới, trong đó khởi đầu bằng việc thiết kế lại logo mới. 
 

vote 72 01


Sau thời gian thảo luận và cân nhắc, 3 mẫu thiết kế logo đã được Ban giám hiệu lựa chọn để vào vòng bình chọn cuối cùng, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên Việt Nam và Pháp của Trường. 

Logo mới cần hội tụ được các yêu tốt như: đơn giản, dễ nhớ, độc đáo và đặc biệt có thể truyền tải được thông điệp USTH là dự án hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Pháp. 

Logo mới sẽ đóng vai trò quan trọng để xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho Trường. Do đó, Phòng Marketing và Truyền thông hi vọng nhận được sự tham gia bình chọn và đóng góp ý kiến nhiệt tình từ phía  toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của Trường. 

Để bình chọn, vui lòng click vào link sau: https://forms.gle/wdjuWvFPamPWipQ47

Form bình chọn sẽ đóng vào hết ngày 03/01/2020 

 Để truy cập vào link bình chọn, các bạn lưu ý dùng tài khoản email của Trường. 


Mỗi cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên chỉ được tính 1 lần bình chọn. 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng Marketing và Truyền thông

SĐT: (+84)234 791 7205 

Email: marketingteam@usth.edu.vn 

Lựa chọn 1: 

op1
yn1
Lựa chọn 2:
op2
yn2


Lựa chọn 3:
op3
yn3

Chia sẻ: