Quan hệ đối tác Pháp – Việt : thành lập trường Đại học khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Thứ bảy - 03/07/2010 07:2213 novembre 2009

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Pháp, bà Valérie Pécresse và Bộ trưởng Bộ Đại học và nghiên cứu Pháp và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc thành lập trường đại học khoa học và công nghệ mới tại Hòa Lạc ( USTH) với Pháp là đối tác. Sáu chuyên khoa đa ngành đã được ghi nhận : Công nghệ sinh học và dược lý học ; hàng không vũ trụ ; năng lượng ; khoa học và công nghế thông tin học và truyền thông (STIC) ; vật liệu; công nghệ nano ; môi trường/ nước/ hải dương học. Bà bộ trưởng đã nhấn mạnh rằng hơn 30 cơ sở đào tạo đại học của Pháp tham gia nhóm liên đối tác (công xoóc xiom) nhằm xem xét và định những khả năng đóng góp của Pháp vào việc thành lập trường ĐHKHCNHN, đặc biệt về phương diện quản lý điều hành và định hướng đào tạo.

Trong cuộc hội kiến lần này, hai bộ trưởng tiếp tục thảo luận những nội dung đã đàm phán trước đây :

Tháng  6 – 2008 tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội kiến giữa hai Bộ trưởng, ông Nguyến Thiện Nhân đã đề nghị Pháp giúp đỡ Việt Nam thành lập một trường đại học khoa học có tầm cỡ quốc tế. Bà Valérie Pécresse  đã chấp thuận về nguyên tắc và đề nghị phía Việt Nam tiến hành nghiên cứu tính khả thi cho dự án. Bà còn cho biết nước Pháp sẵn sàng tiếp nhận đào tạo 2000 tiến sĩ Việt Nam tại các trường đại học của Pháp từ 2009 đến 2019, trong khuôn khổ đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ trong 10 năm của Việt nam trong số đó có 10.000 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

Và ở Paris, tại cuộc trao đổi vào ngày 5 – 11 vừa qua, Bộ trưởng Valérie Pécresse cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tham gia đào tạo đội ngũ khoa học ưu tú của Việt nam nhằm đảm bảo quan hệ trao đổi lâu dài về đào tạo đại học và khoa học giữa 2 nước

Bà bộ trưởng Pháp một lần nữa nhấn mạnh khía cạnh «cùng có lợi» của dự án khoa học này đối với các nhóm nghiên cứu của Pháp, đã tích cực tham gia nghiên cứu tại Việt nam sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ tính năng động của một đất nước đang trỗi dậy, đồng thời cũng tạo được ảnh hưởng của Pháp ơ đất nước này.

SOURCE : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Chia sẻ: