Nhà trường thông báo cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng

Thứ tư - 06/07/2022 23:38

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo từ ngày 01/7/2022, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sẽ nộp các khoản học phí và lệ phí về 1 trong 2 tài khoản dưới đây: 

Tên thụ hưởng: Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

Số tài khoản: 1111.222.266

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long

Nội dung trên giấy nộp tiền cần ghi rõ “ Mã hồ sơ – (Họ và tên sinh viên) nộp học phí HKI năm học 2021-2022”

Ví dụ: Sinh viên tên Nguyễn Văn A, mã hồ sơ 1904000, nộp học phí sẽ ghi nội dung chuyển khoản như sau:

“1904000 Nguyễn Văn A nộp học phí kì I, năm học 2021-2022”

Hoặc

“1904000 Nguyễn Văn A nộp học phí cả năm, năm học 2021-2022”

Tên thụ hưởng: Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

Số tài khoản: 002.100.024.9148

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

Nội dung trên giấy nộp tiền cần ghi rõ “ Mã hồ sơ -(Họ và tên sinh viên) nộp học phí HKI năm học 2021-2022”

Ví dụ: Sinh viên tên Nguyễn Văn A, mã hồ sơ 1904000, nộp học phí sẽ ghi nội dung chuyển khoản như sau:

“1904000 Nguyễn Văn A nộp học phí kì I, năm học 2021-2022”

Hoặc

“1904000 Nguyễn Văn A nộp học phí cả năm, năm học 2021-2022”


Chia sẻ: