Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học đợt 4 năm 2020

  • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 4 : 22/6 - 15/7/2020
  • Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển năm học 2020-2021 điền đầy đủ thông tin và có ảnh 4x6. Tải tại đây

- Bài luận thể hiện nguyện vọng (bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

- Bản scan chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng

- Bản scan học bạ THPT lớp 10, 11, và 12 (Nếu có)

- Bản scan Chứng chỉ đánh giá năng lực Tiếng Anh, bằng khen, bằng chứng nhận thành tích học tập, học bổng, thư giới thiệu, v.v. (nếu có)

Lưu ý:  Thí sinh sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ bản cứng vào thời điểm phỏng vấn. 
 

  • Về lệ phí ứng tuyển, thí sinh có thể chuyển khoản tới: 

Tên thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Số tài khoản: 002.100.024.9148

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Swift code: BTFVVNVX002

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh_ ngày/tháng/năm sinh nộp lệ phí tuyển sinh đại học đợt 4 


Loại file được phép: adobe, archives, documents, images
Loại file được phép: adobe, archives, documents, images
Loại file được phép: adobe, archives, documents, images
Loại file được phép: adobe, archives, documents, images
Loại file được phép: adobe, archives, documents, images
/1