THÔNG BÁO NỘP ĐỀ XUẤT (Chương trình "USTH-20" 2019 cho sinh viên Trường ĐHKHCNHN)


THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH “USTH-20” NĂM 2019

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI CHO SINH VIÊN 


MỤC TIÊU

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) được xây dựng theo định hướng phát triển thành một trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường tập trung vào các nghiên cứu KHCN trình độ cao và/hoặc các sáng tạo, đổi mới công nghệ kỹ thuật có khả năng ứng dụng rộng rãi phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới KHCN của giảng viên và sinh viên là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình USTH-20 đã được Nhà trường triển khai lần thứ nhất vào năm 2018, để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tham gia mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường, Trường ĐHKHCNHN xin thông báo chương trình USTH-20 lần thứ 2 năm 2019 với các nội dung cụ thể dưới đây.

 

LĨNH VỰC KHCN

 • Công nghệ Sinh học;
 • Vũ trụ và Ứng dụng;
 • Hóa học;
 • Hàng không;
 • Năng lượng;
 • Toán ứng dụng;
 • Môi trường;
 • Vật lý;
 • Khoa học Vật liệu;
 • Công nghệ Thông tin.

 

KINH PHÍ

Tối đa 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng).

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả sinh viên đang theo học hệ cử nhân, thạc sĩ tại ĐHKHCNHN tính đến thời điểm tuyển chọn.

 

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2019

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Mỗi ý tưởng sáng tạo, đổi mới sẽ do một sinh viên chịu trách nhiệm chính đứng tên (hay còn gọi là nhóm trưởng).
 2. Mỗi ý tưởng sáng tạo, đổi mới có thể được thực hiện bởi tối đa 05 sinh viên trong đó phải có ít nhất 03 sinh viên của ĐHKHCNHN tham gia.
 3. Ý tưởng sáng tạo, đổi mới phải thể hiện tính mới và chưa được gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế nào tại thời điểm nộp hồ sơ.
 4. Ý tưởng sáng tạo, đổi mới không được trùng lặp với các ý tưởng đổi mới, sáng tạo đã và đang thực hiện hoặc các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
 5. Ưu tiên các ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá, mang tính thực tiễn; có sản phẩm đầu ra, có khả năng ứng dụng vào đời sống.


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

 • Đề xuất ý tưởng: Trước 11h00, Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2019  (Tải mẫu đăng ký tại đây).
 • Thuyết minh đầy đủ: Trước 11h00, Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2019 
  (Mẫu sẽ được gửi sau khi có kết quả sơ tuyển).


Hồ sơ đăng ký (bản cứng và bản mềm - định dang file pdf) được gửi về:

Văn phòng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)
Phòng 816, Tòa nhà A21, Số 18 Hoàng Quốc Việt
Email: dritt@usth.edu.vn

      Lưu ý:
     1. Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, font Time News Romans, cỡ chữ 12 và không quá 02 trang.
     2. Các hồ sơ nộp sau thời hạn qui định sẽ không được chấp thuận.

 

Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ
Tel.: (+ 84-24) 37.91.85.20
Email: dritt@usth.edu.vn

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

TL. Hiệu trưởng

KT. Trưởng Ban

Phó Ban Nghiên cứu, Đổi mới và

Chuyển giao Công nghệ


Lê Tuyết Trinh
(Đã ký)


Chia sẻ: