Dự án LMI LOTUS


Dự án Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế LOTUS
“Nghiên cứu hệ thống kết hợp khu vực mặt đất - khí quyển - đại dương”


Dự án Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế LOTUS - “Nghiên cứu hệ thống kết hợp khu vực mặt đất - khí quyển - đại dương” được bắt đầu triển khai năm 2018 do TS. Marine Herrmann, Trưởng khoa Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học, Trưởng PTN liên kết quốc tế HILO, USTH làm Chủ nhiệm và PGS.TS. Ngô Đức Thành, Đồng Trưởng khoa Khoa Vũ trụ và Hàng không, Trưởng nhóm nghiên cứu REMOSAT, USTH, làm Đồng chủ nhiệm dự án.


LOTUS, kế thừa đội ngũ nghiên cứu viên Việt nam và Pháp từ các dự án trước đó, hiện nay đã sẵn sàng để xây dựng một PTN chung tại USTH, góp phần đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.


Mục tiêu của LOTUS là xây dựng một PTN hiện đại về nghiên cứu môi trường, với sự tham gia của các nhà khoa học từ các lĩnh vực và các nhóm nghiên cứu khác nhau, kết nối chặt chẽ với chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng thời mong muốn phát triển và tích hợp những cách tiếp cận sáng tạo để nghiên cứu chu trình nước và các vật chất trong hệ thống sông - cửa sông - đại dương, tập trung vào khu vực miền Bắc Việt Nam.


Để biết thêm chi tiết, xin truy cập: http://lotus.usth.edu.vn/.

 

Chia sẻ: