Tổ chức Wellcome Trust - Vương quốc Anh


Dự án

Đánh giá tình trạng bất ổn năng lượng và nhiệt đến nguy cơ sức khỏe do biến đổi khí hậu ở các thành phố Châu Á cận nhiệt đới

 

 1. Thông tin chung
 • Tên dự án: Đánh giá tình trạng bất ổn năng lượng và nhiệt đến nguy cơ sức khỏe do biến đổi khí hậu ở các thành phố Châu Á cận nhiệt đới;
 • Nhà tài trợ: Tổ chức Welcome Trust – Giải thưởng ươm mầm, Vương quốc Anh;
 • Chủ dự án: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
 • Đơn vị thực hiện: Phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và phát triển bền vững CleanED;
 • Chủ nhiệm dự án: TS. Hà Dương Minh;
 • Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 12 tháng;
 • Địa điểm thực hiện dự án: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;
 • Tổng vốn của dự án: 14.600 GBP (~ 18.080 USD).

 

 1. Đối tác và thành viên tham gia dự án
 1. Đối tác
 • Trường Đại học Ming-Chuan (MCU), Đài Bắc: Đại diện là TS. Wan-Yu Shih;
 • Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (do Phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và Phát triển bền vững): Đại diện là TS. Hà Dương Minh;
 • Trường Đại học Kyushu (Kyushu): Đại diện là TS. Yuriko Hayabuchi, chủ nhiệm đề tài về phía Trường Đại học Kyushu;
 • Trường Đại học Robert Gordon (RGU): Đại diện là TS. Leslie Mabon, chủ nhiệm đề tài của toàn dự án.

 

 1. Thành viên dự án
 • TS. Hà Dương Minh - Chủ nhiệm đề tài;
 • ThS. Nguyễn Hoài Sơn – Thành viên.
 • ThS. Trần Hoàng Anh – Thành viên.

 

 1. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

Mục tiêu của dự án này nhằm đánh giá tác động của các chính sách năng lượng đối với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của con người, do các đợt nắng nóng trong đô thị gây ra. Dự án này - mang tính chất vừa đặt nền móng, vừa xây dựng - nhằm đánh giá các phương pháp để tích hợp các phép đo: thể chất, mức độ tổn thương về kinh tế xã hội và khả năng định giá cho tiềm năng năng lượng trong tương lai. Phương pháp này sẽ được áp dụng để đánh giá cho các thành phố Châu Á cận nhiệt đới như: Hà Nội, Đài Bắc và Fukuoka.

Kết quả chủ yếu của dự án là đưa ra mô hình đánh giá tích hợp các mức độ tổn thương về kinh tế, xã hội, con người do các đợt nắng nóng gây ra. Kết quả này sẽ giúp xác định được lĩnh vực phát triển, để áp dụng nghiên cứu thí điểm này cho mức độ rộng rãi hơn nhằm mang lại lợi ích cho đối tượng sử dụng cuối cùng (ví dụ: chính quyền địa phương, nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia mà mức độ nắng nóng trong đô thị đang ngày càng tăng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người).

 


Chia sẻ: