Quỹ khí hậu Châu Âu


Sáng kiến nghiên cứu cho chuyển đổi Năng lượng ở
Việt Nam

 1. Thông tin chung
 • Tên dự án: Sáng kiến nghiên cứu cho chuyển đổi Năng lượng ở Việt Nam;
 • Nhà tài trợ: Quỹ Khí hậu Châu Âu;
 • Chủ dự án: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH);
 • Đơn vị thực hiện: Phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và phát triển bền vững CleanED;
 • Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Trịnh Hoàng Anh;
 • Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 03 tháng;
 • Địa điểm thực hiện dự án: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;
 • Tổng vốn của dự án: 19.002 USD.
 1. Đối tác và thành viên tham gia chương trình/dự án
 2. Đối tác
 • Agora Energiewende
 • Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam VSEA
 • Trung tâm phát triển sáng tại xanh GreenID                                
 1. Thành viên dự án (phía USTH)
 • Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
 • Cố vấn dự án: TS. Hà Dương Minh
 • Thành viên:    TS. Nguyễn Mai Chung

Ths. Nguyễn Hồng Nam

Ths. Trần Hoàng Anh

Ths. Trương An Hà

Ths. Nguyễn Hoài Sơn

 

 1. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình/dự án

- Đề xuất dự án cho nhóm nghiên cứu chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam, trong thời gian hoạt động 3 năm;

- Hội thảo về Năng lượng mặt trời trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ năng lượng tái tạo lần thứ 2 vào cuối tháng 8 năm 2017.

 


Chia sẻ: