Đề tài lựa chọn đợt 2 năm 2015


Stt Tên đề tài Khoa Mô tả Chủ nhiệm đề tài Điều phối viên Đối tác
1 HealthOmics Công nghệ thông tin và Truyền thông Khai phá dữ liệu trình tự thế hệ mới trong các bài toán y sinh học Jean-Daniel Zucker,
Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD, Đại học Pierre et Marie Curie
TS Hồ Bích Hải,
Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS Đoàn Nhật Quang,
ICTLab
Đơn vị Nghiên cứu khám chữa bệnh Đại học Oxford, Hà Nội
2 GPU4SPACE Công nghệ thông tin và Truyền thông Tính toán hiệu năng cao bằng GPU cho khoa học hàng không vũ trụ Damien Gratadour,
Đại học Paris Diderot, Đài thiên văn Paris
TS Trần Giang Sơn,
ICTLab,
Trường ĐHKHCNHN
TS Trần Giang Sơn,
ICTLab, Trường ĐHKHCNHN
Đại học Paris Diderot, Đài thiên văn Paris, Viện Công nghệ Vũ trụ, NVIDIA,  Đại học Bách Khoa Hà Nội, SIREA
3 PECH2 Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano Phát triển các thiết bị quang điện hóa điều chế H2 từ nước và ánh sáng mặt trời GS Pascal Lenormand, Trung tâm CIRIMAT, Đại học Toulouse
TS Trần Đình Phong, Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Trường ĐHKHCNHN
TS Nguyễn Đức Anh,
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
 
4 EXPANGAS Năng lượng Mở rộng nguồn sinh khối cho hệ thống khí hóa quy mô nhỏ trong sản xuất năng lượng phân tán TS Laurent Van de Steene,
Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp Pháp 
TS Nguyễn Hồng Nam,
Khoa Năng lượng,
Trường ĐHKHCNHN
TS Nguyễn Hồng Nam,
Khoa Năng lượng, Trường ĐHKHCNHN
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Mines-Nantes, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp Pháp 
5 mSGBEM Năng lượng Phát triển lưới điện nhỏ thông minh và ứng dụng cho quản lý năng lượng trong các tòa nhà PGS Benoit Delinchant
Phòng thí nghiệm G2Elab, Đại học Grenoble Alpes
TS Nguyễn Xuân Trường,
Khoa Năng lượng,
Trường ĐHKHCNHN
TS Nguyễn Xuân Trường,
Khoa Năng lượng, Trường ĐHKHCNHN
Phòng thí nghiệm G2Elab, Đại học Grenoble Alpes; Viện Công nghệ-HaUI, Đại học Công nghiệp Hà Nội; Viện Khoa học Năng lượng, VAST; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
6 CATBA Nước – Môi trường – Hải dương học Hướng tới giải pháp tích hợp cho vấn đề cấp nước và vệ sinh đối với làng Bè ở đảo Cát Bà - Hải Phòng Corinne Cabassud,
INSA Toulouse
TS Đào Thanh Dương, Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học,
Trường ĐHKHCNHN
TS Bùi Văn Hợi,
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học, Trường ĐHKHCNHN
INSA – Toulouse; Đại học ENSIL Limoges
7 ToxicPOPs-Pes Nước – Môi trường – Hải dương học Nghiên cứu dư lượng thuốc trừ sâu trong trầm tích và môi trương nước ở vung cửa sông Bạch Đằng va sử dụng cá hay động vật thân mềm 2 mảnh vỏ như sinh vật chỉ thị để đánh giá tính độc hại của thuốc trừ sâu GS Paco Bustamante,
Đại học La Rochelle
TS Mai Hương,
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học, Trường ĐHKHCNHN
TS Mai Hương,
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học, Trường ĐHKHCNHN
Trường Đại học La Rochelle; INP Toulouse - Pháp
 
8 NANOBODY Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Sản xuất và tinh sạch kháng thể tái tổ hợp từ lạc đà ứng dụng trong điều trị và chẩn đoán y học GS Alain Roussel,
Đại học Marseille
TS Đồng Văn Quyền,
Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS Nguyễn Thị Vân Anh,
Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường ĐHKHCNHN
AFMB (Đại học Marseille), Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia-AMU
IBT, VAST
 
 

Chia sẻ: