Thông báo về Chương trình USTH-20 năm 2021 (dành cho sinh viên USTH)


MỤC TIÊU

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) được xây dựng theo định hướng phát triển thành một trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường tập trung vào các nghiên cứu KHCN trình độ cao và/hoặc các sáng tạo, đổi mới công nghệ kỹ thuật có khả năng ứng dụng rộng rãi phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới KHCN của giảng viên và sinh viên là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình USTH-20 đã được Nhà trường triển khai từ năm 2018, để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tham gia mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường, Trường ĐHKHCNHN xin thông báo về chương trình USTH-20 năm 2021 với các nội dung cụ thể dưới đây.

 LĨNH VỰC KHCN

 • Công nghệ Sinh học;
 • Công nghệ Thực phẩm;
 • Công nghệ thông tin và truyền thông;
 • Môi trường;
 • Năng lượng;
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano;
 • Khoa học và Công nghệ Vũ trụ;
 • Hóa học;
 • Vật lý;
 • Hàng không.
 

KINH PHÍ

Tối đa 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng) cho mỗi đề tài.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả sinh viên đang theo học hệ cử nhân, thạc sĩ tại ĐHKHCNHN tính đến thời điểm tuyển chọn.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Năm 2021.

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Mỗi đề tài sẽ do một sinh viên chịu trách nhiệm chính đứng tên (hay còn gọi là nhóm trưởng).
 2. Mỗi đề tài có thể được thực hiện bởi ít nhất 03 sinh viên và nhiều nhất là 05 sinh viên (tất cả phải là sinh viên của ĐHKHCNHN).
 3. Đề tài phải thể hiện tính mới, không trùng lặp với các ý tưởng đã được thực hiện và công bố hoặc đã được gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế nào tại thời điểm nộp hồ sơ.
 4. Trong quá trình xét tuyển, ưu tiên các đề tài có tính đột phá (tính lý thuyết hay thực tiễn); có sản phẩm đầu ra, có khả năng ứng dụng vào đời sống. Tính hữu ích và/hoặc ứng dụng cần được nêu rõ trong bản thuyết minh.
flyer a4 2 01

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ
Thuyết minh (hoàn thiện các Mẫu S-01, S-02 và S-03): Trước 5:00 chiều, Thứ 6, ngày 05 tháng 02 năm 2021
Các mẫu: tải ở đây

Ghi chú:

* Thuyết minh được viết bằng tiếng Anh trên Giấy A4, font Time News Romans, cỡ chữ 12 và không quá 15 trang bao gồm cả dự toán kinh phí thực hiện đề tài.
* Các hồ sơ nộp sau thời hạn qui định sẽ không được chấp thuận.

Hồ sơ đăng ký (bản cứng hoặc bản mềm - định dang file pdf) được gửi về:

Văn phòng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)

Phòng 305, Tòa nhà A21, Số 18 Hoàng Quốc Việt

Email: dritt@usth.edu.vn

 

 

Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ

Phòng 305, Tòa nhà A21

Tel.: (+ 84-24) 37.91.85.20

Email: dritt@usth.edu.vn

 


Chia sẻ: