NCKH của sinh viên


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) được xây dựng theo định hướng phát triển thành một trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường tập trung vào các nghiên cứu KHCN trình độ cao cũng như các sáng tạo, đổi mới công nghệ kỹ thuật có khả năng ứng dụng rộng rãi phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới KHCN của giảng viên và sinh viên là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường.

Theo học tại USTH, sinh viên không những được thực hành tại các phòng thí nghiệm trang bị hiện đại của Nhà trường mà còn được tham gia trực tiếp vào các dự án, đề tài KHCN có giá trị do các giảng viên của Trường chủ nhiệm. Rất nhiều sinh viên USTH đã và đang tham gia các câu lạc bộ sáng tạo kĩ thuật và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để đồng hành và hỗ trợ sinh viên tham gia mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động sáng tạo đổi mới KHCN này, kể từ năm 2018, USTH đã triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và đổi mới cho sinh viên “USTH-20”, hỗ trợ trực tiếp các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên gồm cả 3 trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường.

Chương trình được triển khai định kỳ hàng năm.

Danh sách các ý tưởng đổi mới và sáng tạo được phê duyệt triển khai:
 


Chia sẻ: