USTH vinh dự chào đón Đại sứ của Angola, Mozambique, Brazil và Timor-Leste


ông Honorable João Manuel Bernardo, Đại sứ Cộng hòa Angola đến Việt Nam; Gamiliel Sepúlveda João Muguambe, Đại sứ Cộng hòa Mozambique đến Việt Nam; Diniz Brandão, Đại sứ Cộng hòa Brazil đến Việt Nam; và Jorge Trindade Neves de Camoes, Đại sứ Cộng hòa của Timor-Leste đến Việt Nam đều cho thấy sự quan tâm của họ trong USTH và mô hình đào tạo độc đáo và chất lượng.

Các cuộc họp chính thức là một cơ hội cho USTH để cung cấp cho một giới thiệu chi tiết của hệ thống đào tạo và kế hoạch chiến lược, cũng như để khám phá những cơ hội hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược vạch ra tương lai.

Thay mặt Ban Giám hiệu trường USTH, Hiệu trưởng, Giáo sư Patrick Boiron đưa ra một cái nhìn tổng quan về các chương trình đào tạo học thuật của Đại học và, cổ phiếu và lãi suất ở tất cả các khía cạnh mà các đại sứ danh dự bày tỏ trong cuộc họp. Kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về các hình thức cụ thể của hợp tác hiện có giữa USTH và các trường trung học và đại học Việt, và các chính phủ nước ngoài cũng sẽ được trao đổi trong cuộc họp.
 

dsc04392 300x191
Bốn đoàn Đại sứ quán, trong đó bao gồm Bí thư khác nhau và bám vào, cũng ghé thăm các sản phẩm Lifecycle Competency Centre (PLMCC) mà là một quan hệ đối tác giữa USTH, Bộ Giáo dục Pháp và công ty Pháp Dassault Systèmes, cũng như công nghệ thông tin, WEO, RE , NANO và các phòng thí nghiệm BIO tại USTH.

Thảo luận này cũng được thực hiện về chính sách học bổng được áp dụng cho sinh viên của bốn quốc gia, cũng như các cơ hội hợp tác đa phương về các hoạt động liên quan.

Hội nghị Giáo dục là một phần của nỗ lực của USTH trong việc thực hiện chiến lược hoạt động của nó mở cửa với việc tuyển dụng sinh viên quốc tế. Tỷ lệ hiện hành của sinh viên nước ngoài đang sử dụng các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ các khóa học tại USTH là một phần trăm và 10 phần trăm, tương ứng, và các quốc gia chính gốc của họ là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Algeria, Sri Lanka, Lào và Philippines.


Chia sẻ: