USTH và EISTI thảo luận hợp tác đào tạo


Giáo sư Patrick Boiron, Hiệu trưởng USTH và bà Marie-Josee LAMERRE, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế của EISTI cùng giới thiệu về hai đơn vị và thảo luận hợp tác song phương về giáo dục liên quan đến thỏa thuận trao đổi (thực tập và các khóa học), trao đổi giảng viên, và chương trình bằng kép,...
 
dsc04981 1024x555

Tại EISTI (https://eisti.fr/), chương trình kỹ thuật được giảng dạy bằng tiếng Pháp (10 chuyên ngành) trong khi trình độ thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh về định lượng Tài chính và phân tích kinh doanh.

USTH được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Liên minh các trường đại học Pháp của 40 trường đại học và viện nghiên cứu ở Pháp đồng thời nhà trường cũng cố gắng để thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các đơn vị đào tạo khác nhau trong và ngoài nước, đặc biệt là Pháp, để tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho học tập, thực tập và học bổng cho các sinh viên của mình.


Chia sẻ: