USTH và CIRAD thảo luận về hợp tác khoa học chuyên sâu


Cả hai bên trình bày các bản cập nhật phát triển nhất và các dự án nghiên cứu liên tục, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, và thảo luận về hợp tác khoa học trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sinh khối.

Chia sẻ: