USTH, IRD, IOIT VÀ ĐẠI HỌC LA ROCHELLE HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Ngày 24/5/2013, tại Phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về gen lúa, Viện nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD), Viện Công nghệ Thông tin (IOIT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Đại học La Rochelle (Pháp) đã chính thức ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
truong dai hoc uth ky ket thoa thuan
Lễ kí kết nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác khoa học Pháp – Việt và chuyến thăm và làm việc của ông Michel Laurent – Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển tại Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24/5/2013.Thoản thuận khung được kí giữa 4 bên với mục đích tăng cường các hoạt động giảng dạy và hoạt động hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế đang được triển khai tại IOIT, tập trung vào lĩnh vực “Đa phương tiện, Hệ thống Phức hợp, Hệ thống hỗ trợ ra Quyết định”.
Cụ thể, các bên tham gia sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Công nghệ Thông tin và Truyền thông của trường USTH thông qua hoạt động:Cử cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sang tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo khoa học tại Trường; Hỗ trợ USTH tuyển dụng và đào tạo giảng viên chất lượng cao trong nước; Chia sẻ và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo thực hành; Tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế; Hướng dẫn thực tập bậc ĐH và sau ĐH; Tạo điều kiện thực tập cho các sinh viên đang học tại trường và cơ hội việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp
Hoạt động hợp tác này sẽ được Hội đồng khoa học gồm đại diện của 4 bên giám sát và đánh giá thường niên mỗi năm một lần tại Pháp và Việt Nam. Thỏa thuận này tạo tiền đề quan trọng cho trường USTH phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thúc đẩy việc thành lập liên minh đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực này với USTH là trung tâm và tăng cường mối quan hệ hợp tác khoa học công nghệ giữa hai quốc gia Pháp và Việt Nam.

Nguồn: http://thuongmaibanle.vn/news/trang-chu/kh-cn/2094-usth-ird-ioit-va-dai-hoc-la-rochelle-hop-tac-trong-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong.html 

Chia sẻ: