UNESCO Tuyển Thực Tập Sinh Nhiều Vị Trí 2017


UNESCO tuyển thực tập sinh nhiều vị trí, yêu cầu ứng viên từ 20 tuổi, đang học hoặc tốt nghieeoh các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, truyền thông, quan hệ quốc tế...

Thông tin cụ thể xem tại đây: http://en.unesco.org/careers/internships

Chia sẻ: