Trang thông tin thực tập nước ngoài


Các trang thông tin cung cấp cơ hội thực tập:

Thực tập tại châu Âu và các nước khác: 
http://www.mladiinfo.eu/category/jobs-internships/
www.internships.com/ 

Thực tập tại Ấn Độ 
https://internshala.com/internships 

Thực tập tại Việt Nam
http://www.internship.edu.vn/ 

Các đối tác nhận thực tập sinh của USTH
https://usth.edu.vn/vi/hop-tac-quoc-te/chuong-trinh-hop-tac/don-vi-nhan-thuc-tap-29.html

Chia sẻ: