Para La Tierra, Paraguay tuyển thực tập sinh ngành Life Sciences


Para La Tierra tuyển thực tập sinh: yêu cầu ứng viên từ 19 tuổi, đang học hoặc đã tốt nghiệp các ngành khoa học đời sống, khoa học xã hội, giáo dục hoặc các ngành liên quan. 

Thông tin chi tiết xem tại: 

http://www.paralatierra.org/intern.html

Chia sẻ: