Chương trình thực tập sinh và khóa hè tại trường ĐH Tsukuba, Nhật Bản


Cơ hội thực tập và tham gia các khóa học hè tại trường ĐH Tsukuba, Nhật Bản 
Các ngành: Khoa học Môi trường, Sinh học 
Chi tiết xem tại đây: http://www.global.tsukuba.ac.jp/summer/programs

Chia sẻ: