Học bổng toàn phần sau đại học Knight-Hennessy Scholars


Chương trình học bổng Knight-Hennessy Scholars cấp 100 suất học bổng toàn phần cho sinh viên trên toàn thế giới theo học các ngành kĩ thuật, khoa học, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh, dược, luật.  
Hạn nộp hồ sơ:  27/09/2017.
Thông tin cụ thể xem tại đây: https://knight-hennessy.stanford.edu/ 
 

Chia sẻ: