Các chương trình học bổng của chính phủ Pháp


Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mở chương trình học bổng chất lượng cao cho sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập tại các trường đại học hay trường đại học lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ

Các chuyên ngành học bao gồm :

- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật


Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

- mười tháng đối với trình độ thạc sĩ năm thứ 2
- ba sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ được chọn sẽ qua phỏng vấn.
Chi tiết thông tin xem tại đây: https://vn.ambafrance.org/-Chuong-trinh-hoc-bong-cua-Chinh-


Chương trình học bổng liên kết với các Hội đồng vùng ở Pháp

Đại sứ quán Pháp cũng hỗ trợ các chương trình học bổng của Hội đồng các vùng: Ile-de-France, Poitou-Charentes.


Chương trình học bổng Eiffel

Đây là chương trình học bổng dành cho sinh viên ưu tú của Bộ Ngoại giao cấp với mục đích hỗ trợ hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế từ các trường đại học của Pháp. Vì vậy, chính các trường lớn và trường đại học thông thường sẽ tuyển chọn và giới thiệu sinh viên nước ngoài đang hoặc sẽ theo học tại trường ở Pháp.

Tất cả các thông tin liên quan đến chương trình học bổng này có tại trang web của Egide, cơ quan được Bộ Ngoại giao giao quản lý chương trình học bổng Eiffel.


Chia sẻ: