Chương trình trao đổi với các trường đại học đối tác kỳ học mùa thu 2021-2022


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
 

THÔNG BÁO
 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
KỲ MÙA THU NĂM HỌC 2021-2022

 

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa các Trường Đại học đối tác và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Phòng Hợp tác Quốc tế trân thông báo về cơ hội tham gia Chương trình trao đổi một hoặc hai học kỳ dành cho các sinh viên đang theo học tại USTH.

  1. Đối tượng áp dụng

Dành cho sinh viên hệ Cử nhân và Thạc sĩ tại USTH

  1. Quyền lợi

Sinh viên trúng tuyển chương trình trao đổi sẽ được miễn học phí tại trường Đại học đối tác. Vé máy bay, sinh hoạt phí và các chi phí phát sinh khác trong thời gian trao đổi do sinh viên tự chi trả.
 

  1. Quy trình và hồ sơ ứng tuyển

Quy trình:

  • B1. Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển cho phòng Hợp tác Quốc tế
  • B2. USTH chọn lọc hồ sơ và gửi hồ sơ đề cử cho trường đối tác
  • B3. Trường đối tác đánh giá hồ sơ vòng 1 và thông báo cho USTH và sinh viên về hồ sơ đủ điều kiện.
  • B4. Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và mẫu hồ sơ của trường đối tác, xin xác nhận phê duyệt của USTH trước khi nộp hồ sơ online
  • B5. Trường đại học đối tác sàng lọc, tuyển chọn hồ sơ và gửi thông báo trúng tuyển qua email

Hồ sơ ứng tuyển:

Hồ sơ đầy đủ của các ứng viên gửi về:

Phòng Hợp tác quốc tế, P.106, tầng 1, nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội kèm theo bản mềm gửi đến email: ico@usth.edu.vn 

  1. Danh sách các chương trình trao đổi và thời hạn nộp hồ sơ: xem chi tiết tại ĐÂY

Chia sẻ: