Văn bản pháp quy


Văn bản liên quan đến trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
1. Quyết định số 2067/ QĐ - TTG ngày 9/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
2.
Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
3. Quyết định số 2557/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
4. Quyết định số 1268/ QĐ - VHL ngày 8/8/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
Văn bản pháp quy liên quan đến Hợp tác Quốc tế
I. Các văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam:
II. Các văn bản về xuất nhập cảnh của người nước ngoài:
III. Các văn bản về Hội nghị, Hội thảo quốc tế:
IV. Các văn bản về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giáo dục đào tạo:
V. Hệ thống các văn bản về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ:
VI. Các văn bản hướng dẫn tài chính:

Chia sẻ: