Thực tập quốc tế


Để hoàn thành chương trình đại học, sinh viên cần trải qua 3 tháng thực tập đề tài tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn thực tập trong nước hoặc nước ngoài.   

Hướng dẫn thủ tục thực tập nước ngoài 
 • Quy trình gửi sinh viên thực tập nước ngoài  
 • Biểu mẫu hồ sơ thực tập nước ngoài 
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin VISA thực tập
  • VISA thực tập tại Pháp (file .pdf)
  • VISA thực tập tại Phillipines
  • VISA thực tập tại Thái Lan
  • VISA thực tập tại Hàn Quốc
  • VISA thực tập tại Nhật Bản  
  • VISA thực tập tại Mỹ 
Danh sách đối tác quốc tế nhận thực tập sinh của USTH
Danh sách cập nhật tháng 4/2017

Thông tin cơ hội thực tập nước ngoài  
Tên chương trình  Đơn vị Quốc gia  Ngành
Consortium USTH internship Consortium USTH  France Sciences 

PARA LA TIERRA internship 

Para La Tierra  Paraguay Life Sciences
UNESCO internship program  UNESCO  Nhiều quốc gia Sciences
United National Environment Affairs  United Nation  Nhiều quốc gia  Environmental Sciences 
Summer Research Program/ Internship Program in Tsukuba Tsukuba University  Japan  Environmental Sciences/ Biology
Japan Internship Program METI Government of Japan Japan  Various fields
International Visiting Internship Student Program (IVISP) Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong - China Sciences

UNFCCC Internship Program 2017 for the International Students.

United Nations Framework Convention on Climate Change  Germany Climate change
Erasmus Intern  https://erasmusintern.org/  Europe  Various field 


 

Chia sẻ: