Lưu ý khi học tập và làm việc ở nước ngoàiTham khảo các nguồn thông tin hữu ích hướng dẫn sống và học tập tại nước ngoài tại các nước: 

Pháp: Thông tin hữu ích cho việc sống tại Pháp (link đến trang web) 
Hàn Quốc: Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc (link đến trang web) hoặc tải về
 
 

Chia sẻ: