Mạng lưới hợp tác


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập đạt chuẩn quốc tế được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trường được xây dựng theo mô hình đại học công lập tiên tiến, do Chính phủ Việt Nam đầu tư với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Liên minh hơn 40 trường đại học cùng các viện nghiên cứu của Pháp (USTH Consortium).

Trường có đối tác chiến lược là các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp của Pháp đồng thời liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nướcquốc tế. 

Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Liên minh Vệ tinh nhỏ châu Á (AMC - Asian Micro-satellite Consortium) 

Xem thêm: Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - 42079 (bản tiếng Việt) 
ADB: Viet Nam: University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project (bản tiếng Anh)


KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ 
Các chương trình đào tạo của trường đã được kiểm định và chứng nhận bởi HCERES (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp) đối với các chương trình đào tạo hệ thạc sĩ và hệ cử nhân. HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ thống giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Báo cáo đánh giá và quyết định công nhận chính thức: 

Chia sẻ: