Hơn 4 tỷ đồng cho học bổng hỗ trợ tài chính được trao cho sinh viên, học viên trong năm học 2016-2017

Ngày 9/11/2016, Phó Hiệu Trường Lê Trần Bình đã ký Quyết định cấp học bổng, hỗ trợ học phí và hỗ trợ tài chính năm học 2016-2017 cho sinh viên, học viên của trường. Theo đó, 169 suất học bổng, 52 suất hỗ trợ học phí và 50 suất hỗ trợ tài chính với tổng kinh phí là 4.335.470.000đ sẽ được trao cho sinh viên, học viên của Trường trong năm học này.
Nguồn kinh phí dành cho học bổng, hỗ trợ học phí và hỗ trợ tài chính được trích từ Nguồn kinh phí dành cho học bổng của vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nguồn thu học phí của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Xin chúc mừng các sinh viên, học viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và được trao học bổng trong năm học này. Chúc các em đạt được thành tích tốt hơn nữa trong học tập.

Quyết định về việc cấp học bổng, hỗ trợ học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên, học viên nhận học bổng, hỗ trợ học phí và hỗ trợ tài chính năm học 2016 - 2017
 
Chia sẻ: