Ngày Hội Định hướng 2018

08 T12 2018 - 09 T12 2018


08:30 PM – 03:00 AM
ads1
Ngày Hội Định hướng - USTH Open Day 2018 là hoạt động thường niên được Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) tổ chức nhằm cung cấp cho thí sinh và phụ huynh thông tin đầy đủ, chi tiết về các ngành đào tạo, triển vọng nghề nghiệp, thực tập nước ngoài và cơ hội học bổng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.
dhq

dhw

Chương trình chi tiết Ngày Hội Định Hướng - USTH Open Day 2018

ag


 

 
 

Chia sẻ: