Từ Đào tạo đến Cơ hội nghề nghiệp

14 T09 2017 - 15 T09 2017


09:50 PM – 01:00 AM
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trân trọng thông báo tổ chức sự kiện "From Training to Career in ICT".

Thời gian: 8:50 - 12:00 thứ Sáu ngày 15/09/2017
Địa điểm: Hội trường tầng 9, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Đây là sự kiện được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các sinh viên ngành ICT với mục đích:

- Giới thiệu tổng quan các Chương trình Đào tạo ngành ICT của USTH
- Chia sẻ những điều các sinh viên cần lưu ý trong quá trình thực tập và tìm việc 
- Định hướng nghề nghiệp tương lai

Sự kiện có sự tham dự của công ty Orchestra Network và GEM Corporation là những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Đại diện các công ty này sẽ có chia sẻ về tình hình thị trường lao động cũng như cơ hội thực tập làm việc trong ngành ICT. 

Chia sẻ: