"Travelling Jazz" - Chương Trình Biểu Diễn Ca Nhạc Đặc Biệt

19 T01 2017 - 19 T01 2017


03:30 AM – 05:00 AM

Chương Trình Biểu Diễn Ca Nhạc Đặc Biệt  "Travelling Jazz" 

Diễn ra vào 15h30 - Thứ Năm, 19.01.2017 tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Đây là chương trình biểu diễn ca nhạc kết hợp giữa Khoa học và Âm nhạc, là sự kết hợp giữa các nhà khoa học từ trường Đại học Công nghệ Compiègne (phía Bắc của Paris).

Đội hợp xướng gồm 14 ca sĩ, được dẫn bởi "Isabelle Carpentier", ca sĩ nhạc Jazz và người chỉ huy hợp xướng nổi tiếng tại Pháp, chương trình sẽ có sự góp mặt của nghệ sĩ piano "François Despres".

 

Jazz Poster final

Chia sẻ: